ASHUI AWARDS 2018 - trang thông tin ASHUI
Nhà trẻ My Montessori Garden
Hạng mục Dự án Tương lai của Năm, danh sách đề cử


ASHUI AWARDS 2018 - trang thông tin ASHUI
Nhà ở Thụy Khuê
Hạng mục Nhà ở của Năm, danh sách đề cử


GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA 2018 - Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Nhà ở Thụy Khuê
Hạng mục Nhà ở Riêng lẻ, Giải Đồng


GIẢI THƯỞNG TOP 10 NHÀ ĐẸP 2018 - trang thông tin Kienviet.net
Nhà ở Thụy Khuê
Top10