Projects / About / People / Awards / News                         

ASHUI AWARDS 2020 - trang thông tin ASHUI
Đề cử Kiến trúc sư của năm  - Kts. Nguyễn Văn Thu
Đề cử Dự án chung tay của năm - My Montessori Garden
Đề cử Nhà ở của năm - Mao Khe House


GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC XANH VIỆT NAM 2020
Giải chuyên đề về khai thác và sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu  -  My Montessori Garden
Giải pháp nhà ở đô thị thông minh -  Thuy Khue House
ASHUI AWARDS 2019 - trang thông tin ASHUI
Đề cử Top 10 Kiến trúc sư của năm

Đề cử Top 10 Nội thất của năm - My Dinh Plaza
ASHUI AWARDS 2018 - trang thông tin ASHUI
Đề cử Top 10 Dự án Tương lai của Năm - My Montessori Garden
Đề cử Top 10 Nhà ở của Năm - Thụy Khuê House
GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA 2018 - Hội KTS Việt Nam
Giải Đồng, hạng mục Nhà ở riêng lẻ - Thụy Khuê House
GIẢI THƯỞNG TOP 10 NHÀ ĐẸP 2018 - trang thông tin Kienviet.net
Top10 House 2018 - Thụy Khuê House