HGAA     ProjectsAbout /  People /  Awards /  News  /  ContactHGAA xuất phát từ một nhóm thiết kế gồm các kiến trúc sư trẻ yêu nghề bắt đầu làm việc từ năm 2012, sau 5 năm cùng nhau thiết kế và xây dựng các công trình kiến trúc, chúng tôi quyết định thành lập chính thức vào năm 2017, để cùng nhau xây dựng và phát triển một thương hiệu kiến trúc có ý nghĩa ở Việt Nam.

Với mục tiêu xây dựng những công trình có kiến trúc sáng tạo và gần gũi với thiên nhiên, tạo ra môi trường sống tốt hơn cho con người, góp phần thay đổi suy nghĩ của người dân Việt Nam về không gian và hình thức kiến trúc, từ đó góp phần thay đổi hình ảnh xã hội thông qua các công trình kiến trúc. Chúng tôi luôn tìm kiếm những giải pháp mới lạ và độc đáo trong các điều kiện xây dựng khác nhau.


Tư duy thiết kế của văn phòng

1. Tính sáng tạo
Có ý tưởng kiến trúc hay, đơn giản nhưng khác biệt, thể hiện ở hình khối kiến trúc, cách tổ chức không gian, sử dụng vật liệu, công nghệ xây dựng và được giới chuyên môn đánh giá và công nhận.

2. Tính phù hợp
Công trình cần phù hợp với bối cảnh xung quanh, điều kiện vị trí địa lý, văn hóa địa phương.

3. Tính bền vững
Không chỉ bền vững về mặt cơ lý hóa mà công trình còn bền vững về thẩm mỹ và linh hoạt về công năng sử dụng theo thời gian.

4. Tính hiệu quả
Tư vấn đầu tư xây dựng hiệu quả về quy mô, diện tích và chi phí xây dựng.

5. Ý nghĩa 
Tôn vinh những giá trị đáng trân trọng của con người, tự nhiên và xã hội.

Mục tiêu và trách nhiệm của văn phòng

1. Nỗ lực nghiên cứu và xây dựng những tác phẩm – công trình kiến trúc có giá trị cho chủ đầu tư và xã hội.

2. Xây dựng một Công ty có môi trường thực hành kiến trúc sáng tạo và nghiêm túc dành cho các kiến trúc sư có khả năng và đam mê theo đuổi nghề nghiệp lâu dài.

HGAA started from a design group of young professional architects who started working in 2012.After 5 years of collaborating on various projects, we decided to officially establish in 2017, to build and develop a meaningful architectural brand in Vietnam together.

In order to build projects with creative architecture and close to nature, creating a better living environment for people, contributing to changing the minds of Vietnamese people about architectural concepts, thereby changing Social image through architectural works, we are always looking for new and unique solutions in different construction conditions.Design Philosophy

1. Creativity
New design idea, simple but distinctive, presented in architecture form, spatial structure, material and construction technology and be critically acclaimed and recognized .

2. Suitability
Design need to conform to surrounding environment, location and local culture.

3. Sustainability
Not only physically but also aesthetically
and functionally.

4. Efficiency
In term of bussiness, building scale and construction cost .

5. Meaning
Honoring the respectful values of people,
nature and society.


Goals and responsibilities

1. Efforts to research and build meaningful and valuable architectural projects for investors and society.

2. Building a Company with an innovative and serious architectural practice environment for capable and passionate architects to pursue a long-term career.