Halong house 2
Địa điểm : tp Hạ Long, QN
Hoàn thành : 2016
Diện tích xây dựng : 60m2
Diện tích sàn : 180m2

Đây là một ngôi nhà khá nhỏ, với một chi phí xây dựng hạn hẹp, khoảng 700 triệu đồng .cho 180m2 sàn. Chủ nhà không đủ chi phí để hoàn thiện nội thất và các chi tiết theo thiết kế. Nhưng chúng tôi đã cố gắng tạo ra một không gian tối ưu trên mặt bằng hình bình hành với nhiều góc nhọn. Hình thức bên ngoài đơn giản, cắt giảm chi phí tối đa nhưng vẫn đủ ấn tượng cho ngôi nhà, và tương phản với hình thức kiến trúc cổ điển xung quanh.